power  Miło nam poinformować, iż 1 marca rozpoczynamy realizację projektu "Młodzież NEET- kreatywna i aktywna" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt adresowany jest do 108 osób do 29 roku życia z terenu gmin wchodzących w obszar działania LGD "Ziemi Chełmskiej" tj. gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. W ramach projektu zaplanowano poradnictwo psychologiczno-psychospołeczne, szkolenia zawodowe (Technolog robót wykończeniowych, Kucharz małej gastronomii, Fryzjer, Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, Obsługa sekretariatu, Animator czasu wolnego), pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne staże. Rekrutacja już wkrótce! Informacje o projekcie będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej LGD w zakładce POWER 2014-2020.