Informujemy, iż z dniem 19.01.2017 r. uległa zmianie KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresów: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – rozwijanie działalności gospodarczej, Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne, Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Zachowanie i udostępniania lokalnego dziedzictwa kulturowego, Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych oraz KARTA OCENY wyboru grantobiorców. Poniżej zamieszczamy obowiązującą Kartę oceny dla poszczególnych zakresów:

KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – podejmowanie działalności gospodarczej zatwierdzona w dniu 19.01.2017 r.-pobierz

KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – rozwijanie działalności gospodarczej zatwierdzona w dniu 19.01.2017 r.- pobierz

KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresów: Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne, Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego, Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych, zatwierdzona w dniu 19.01.2017 r.- pobierz

KARTA OCENY wyboru grantobiorców zatwierdzona w dniu 19.01.2017 r.pobierz

Karta oceny operacji dla poszczególnych zakresów dostępne są również w Zakładce LEADER 2014-2020-> Podzakładka Formularze wniosków.