Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” /wskaźnik produktu: Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury. Limit środków w ramach naboru wynosi 124 243,77 EUR (tj. 496 975,08 zł przy kursie 4,00 PLN/EUR). Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do Biura LGD "Ziemi Chełmskiej" od 17 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka: Ogłoszenia o naborach wniosków.