Informujemy, iż w Zakładce O NAS podzakładka Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dostępny jest zaktualizowany Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w roku 2022 (aktualizacja IV kwartału). Plan komunikacji z lokalną społecznością to dokument określający reguły prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych przez Lokalną Grupę Działania “Ziemi Chełmskiej” w odniesieniu do środków pomocowych UE, dostępnych w związku z realizacją Umowy Ramowej dotyczącej Lokalnej Strategii Rozwoju.