Z uwagi na zbliżający się dużymi krokami tłusty czwartek, Województwo Lubelskie ogłasza konkurs skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego „Domowe pączki”. Konkurs ma na celu promocję dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubelskiej z uwzględnieniem tradycji obchodów tłustego czwartku i kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. Jego przedmiotem jest wykonanie i przesłanie domowych pączków do oceny przez komisję konkursową. Jury oceni estetykę wykonania oraz walory smakowe wypieków. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa dnia 15 lutego 2023 r. Zgłoszenia należy dostarczać osobiście lub firmą kurierską lub nadsyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem: „Domowe pączki” na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Grottgera 4 20-029 Lublin. Regulamin, karta zgłoszenia oraz zgody można pobrać na pod linkiem https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-na-domowe-paczki/.

MicrosoftTeams image 76