W dniu 14 lutego br. odbyła się konferencja inaugurująca nową odsłonę konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który jest kontynuacją konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Konkurs jest skierowany do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie tradycji i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu. Organizatorem konkursu jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL oraz Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Nowa odsłona konkursu polega na wyszukaniu i wykonaniu potrawy o minimum 25 letniej recepturze, ściśle związanej z regionem lubelskim oraz jej przygotowanie i zaprezentowanie zgodnie z zasadami savoir vivre. Intencją Organizatorów jest przygotowanie kobiet do wprowadzania wykonywanych, lokalnych produktów do sprzedaży detalicznej, tak aby ich potencjał kulinarny i pielęgnowanie tradycyjnych receptur przekuć na aktywność gospodarczą. Nie chodzi tu wyłącznie o sprzedaż na lokalnych targowiskach, ale rozwinięcie sieci odbiorców o okoliczne sklepy, obwoźnych sprzedawców, media społecznościowe czy usługi cateringowe. Przepisy powinny znajdować się w starych książkach kucharskich lub domowych zeszytach z przepisami kulinarnymi, a wybrane potrawy powinny spełniać kryteria wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Regulamin Konkursu oraz Karty zgłoszenia udziału dostępne są na stronie www.lubelskie.ksow.pl, www.lubelskie.pl. Zgłoszenia można składać do 31 marca 2023 r. Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem telefonu: 81 441 68 73, 81 441 65 38.

01 GLOWNY 002