Rusza nowy konkurs pod tytułem „Polska wieś jakiej nie znasz” organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      Ideą konkursu jest przedstawienie polskiej wsi nie tylko jako terenu, na którym produkuje się żywność, ale także miejsca atrakcyjnego do życia, spędzania wolnego czasu czy też mającego w ofercie działania edukacyjne. Konkurs skierowany jest do osób, które na terenach wiejskich realizują różnego rodzaju niestandardowe i oryginalne działania, ukazujące w atrakcyjny i innowacyjny sposób możliwości spędzania czasu na wsi. Mogą to być działania edukacyjne, proekologiczne, popularno-naukowe, kulturalne, etnograficzne. Chodzi o działania zarówno komercyjne, jak i non profit takie jak np. warsztaty rękodzieła, parki edukacyjne, roślinne labirynty, mini ogrody zoologiczne. Jednym słowem wszystko czym polska wieś może zaskoczyć i przyciągnąć osoby spragnione wypoczynku, kontaktu z naturą i agrokulturą. Konkurs trwa od 21 grudnia 2022 r. do 30 września 2023 r. Konkurs polega na wykonaniu filmu bądź prezentacji multimedialnej, zgodnie z tematem konkursu, zwanych dalej: „pracą konkursową”. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację). Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point). Szczegółowe informacje https://www.gov.pl/web/arimr/polska-wies-jakiej-nie-znasz

 

1460x616