Informujemy, iż w zakładce MONITORING i EWALUACJA ->Podzakładka Raporty monitorujące dostępny jest raport podsumowujący rok realizacji LSR - raport za okres styczeń-grudzień 2023 r. W raporcie znajdą Państwo m.in. informacje na temat stopnia osiągnięcia celów i wskaźników LSR, poziom wykorzystania budżetu, zrealizowane działania komunikacyjne oraz inne działania podejmowane przez LGD. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym dokumentem.