Informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Województwa Lubelskiego pt. „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”. Podczas spotkania podsumowano konkurs na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawiono warunki umowy ramowej. Głównym punktem szkolenia było omówienie Wniosku o Przyznanie Pomocy, Wniosku o Płatność oraz warunków umowy dotyczące działania 19.4, a także przedstawienie Wniosku o Przyznanie Pomocy dla różnych zakresów w ramach działania 19.2.Organizatorem szkolenia był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego. 

13450061 1799208770298956 6476637783661472874 n