Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 1 lipca 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" rozpoczęło realizację operacji pn. "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktwizuje, współfinansowanej ze środków wyprzedzającego finansowania Schematu II Pomocy Technicznej, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Lubelskiego. Celem głównym operacji jest aktywizacja 56 mieszkańców gmin: Leśniowice, Wojsławice, Dorohusk i Żmudź, w tym 36 osób młodych w wieku 15-24 lata oraz 20 osób starszych powyżej 60 r.ż., poprzez udział w 2-dniowej wizycie studyjnej "Na questowym szlaku dobrych praktyk", uczestnictwo w 2-dniowych warsztatach stacjonarnych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" oraz w przygotowaniu questów rowerowych w okresie 01.07.2016-30.09.2016. Rekrutacja do udziału w operacji już wkrótce. Szczegółowe informacje dostępnę będą na stronie www.ziemiachelmska.pl oraz w biurze LGD "Ziemi Chełmskiej".                                         

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."