loga lgd zestaw

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje, iż z dniem 1 lipca br. rozpoczął funkcjonowanie Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR, w ramach którego uzyskać można informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Punkt Informacyjno-Doradczy będzie działał 1 dzień w miesiącu na terenie każdej z gmin wchodzących w obszar działania LGD "Ziemi Chełmskiej". Poniżej przedstawiamy terminy dyżurów Punktu w miesiącu lipcu.

  • 19 lipca - godz. 9.00-11.00 - Urząd Gminy Horodło (pok. nr 10)
  • 19 lipca - godz. 12.00-14.00 Urząd Gminy Białopole (pok. nr 3)
  • 25 lipca - godz. 8.30-10.30 Urząd Gminy Dorohusk (pok. nr 20)
  • 25 lipca - godz. 11.00-13.00 Urząd Gminy Dubienka (pok. nr 11)
  • 26 lipca - godz. 8.30-10.30 Urząd Gminy Wojsławice (pok. nr 17)
  • 26 lipca - godz. 11.00-13.00 Urząd Gminy Leśniowice
  • 26 lipca - godz. 13.30-15.00 Urząd Gminy Żmudź (pok. nr 15).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.