Serdecznie zapraszamy rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym KGW, przedsiębiorców/restauratorów, przedstawicieli samorządu terytorialnego, na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego”,  która odbędzie się w Sandomierzu w dniach 26 - 28 sierpnia 2016 r. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie tworzenia i funkcjonowania inkubatorów kuchennych/przetwórczych i ich roli we wprowadzaniu na rynek przetworzonych produktów lokalnych. Przedstawione zostaną również szlaki kulinarne jako element zachowania dziedzictwa kulinarnego i rozwoju turystyki. Konferencji towarzyszy śniadanie oraz kiermasz produktów lokalnych na rynku Starego Miasta w Sandomierzu w dniu 28 sierpnia 2016 r. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Udział w konferencji należy potwierdzić przesyłając formularz zgłoszeniowy w terminie do 19 sierpnia br. na adres wskazany w formularzu. Zapraszamy w imieniu Organizatorów.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej