belka ostateczna    Informujemy, iż już 22 sierpnia rozpoczynamy realizację II etapu operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tj. realizację 2-dniowych warsztatów "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" poświeconych tworzeniu questów jako istotnego elementu atrakcyjności turystycznej obszaru LGD. Jako pierwsi, ulotkę questu opracują mieszkańcy gminy Dorohusk. W dalszej kolejności na questowych warsztatach spotkają się mieszkańcy gmin: Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

Terminy warsztatów:

  • 22-23 sierpnia - gmina Dorohusk
  • 24-25 sierpnia -  gmina Leśniowice
  • 29-30 sierpnia -  gmina Wojsławice
  • 31 sierpnia- 1 września -  gmina Żmudź.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."