belka logo

    Informujemy, iż zakończyła się ocena merytoryczna  formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów/Kandydatki do projektu "Biznes start!" w ramach II edycji naboru. Poniżej Lista Kandydatów/Kandydatek do projektu po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych. Kandydat/tka ubiegający/ca się o udział w projekcie, który otrzymał weryfikację negatywną bądź uznał, że otrzymał niewystarczającą liczbę punktów, ma prawo wniesienia odwołania od oceny merytorycznej zgodnie z § 8 ust.19 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  • Lista Kandydatów/Kandydatek do projektu po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych - kliknij TUTAJ