belka logo     Informujemy, iż w zakładce RPO WL 2014-2020 -> podzakładka "Biznes start!" dostępna jest WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W PROJEKCIE „Biznes start!” w ramach I edycji naboru (kliknij TUTAJ).  Zgodnie z § 5 pkt.11 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego, Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). Podpisane własnoręcznie odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu. Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez Uczestnika projektu i stanowiły podstawę oceny wniosku. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania.