belka logo     Informujemy, iż w zakładce RPO WL 2014-2020 -> podzakładka "Biznes start!" dostępna jest WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W PROJEKCIE „Biznes start!” w ramach II edycji naboru (kliknij TUTAJ).  Zgodnie z § 5 pkt.11 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego, Uczestnik projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).