Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” realizujące w partnerstwie z Chełmskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego projekt pn. „Dotacja na firmę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, iż w dniach 3-4.12.2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej. Poniżej Wstępna lista wniosków wyłonionych do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie "Dotacja na firmę".