Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” realizujące w partnerstwie z Chełmskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego projekt pn. „Dotacja na firmę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, iż w dniu 28.08.2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej. Poniżej Ostateczna lista wniosków wyłonionych do przyznania wsparcia.