Informujemy, iż jest już dostępne Oświadczenie dotyczące tzw. "Ulgi na start" dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" dla Beneficjentów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy stanowiącego, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Beneficjentów naborów przeprowadzonych przez LGD "Ziemi Chełmskiej" planujących skorzystać z ww. ulgi prosimy o kontakt z Biurem LGD. Pobierz Oświadczenie.