Informujemy, iż z dniem 18.10.2019 roku uległy zmianie załączniki: Klauzule RODO oraz Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji. Prosimy o wypełnianie ww.dokumentów na obowiązujących wzorach. Zaktualizowane wzory dokumentów dostępne są w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Formularze wniosków oraz na stronie https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020.

- Formularz informacji monitorujacej z realizacji bizesplanu/ informacji po realizacji operacji
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Informacji monitorujacej
- Klauzule RODO