Informujemy, iż z dniem 22.05.2017 r. uległa zmianie KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresów: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – rozwijanie działalności gospodarczej, Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne, Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Zachowanie i udostępniania lokalnego dziedzictwa kulturowego, Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych

KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów -pobierz