Informujemy, iż w dniu 15 października pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR:
 - godz. 8.00-10.00 w Urzędzie Gminy Dorohusk,
 - godz. 10.30-12.30 w Urzędzie Gminy Kamień,
 - godz. 13.00-15.00 w Urzędzie Gminy Żmudź.
Zapraszamy w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach naborów planowanych do realizacji przez LGD "Ziemi Chełmskiej", Beneficjentów realizujących operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju czy też przygotowujących się do złożenia wniosku o płatność.