Informujemy, iż pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR:
 - w dniu 19.10.2018 r. (piątek) godz. 7.30-9.30 w Urzędzie Gminy Leśniowice,
 - w dniu 19.10.2018 r. (piątek) godz. 10.00-12.00 w Urzędzie Gminy Horodło.
Zapraszamy w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach naborów planowanych do realizacji przez LGD "Ziemi Chełmskiej", Beneficjentów realizujących operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju czy też przygotowujących się do złożenia wniosku o płatność.