Informujemy, iż pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w dniu 08.11.2018 r. (czwartek) w godz. 16.00-18.00 w w budynku dawnej przychodni obok Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle. Zapraszamy w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach naborów planowanych do realizacji przez LGD "Ziemi Chełmskiej", Beneficjentów realizujących operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju czy też przygotowujących się do złożenia wniosku o płatność.