Informujemy, iż pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w dniu 21.11.2018 r. (środa) w godz. 9.00-11.00 w Urzędzie Gminy Wojsławice. Zapraszamy w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach naborów planowanych do realizacji przez LGD "Ziemi Chełmskiej", Beneficjentów realizujących operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju czy też przygotowujących się do złożenia wniosku o płatność.