Informujemy, iż w miesiącu listopadzie pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w następujących terminach:
- gm. Białopole - 12.11.2018 r. godz. 8.00-10.00 w Urzędzie Gminy Białopole
- gm. Żmudź - 15.11.2018 r. godz. 8.00-10.00 w Urzędzie Gminy Żmudź
- gm. Kamień - 16.11.2018 r. godz. 17.00-19.00 w Świetlicy wiejskiej w Strachosławiu, gm. Kamień
- gm. Dubienka -  13.11.2018 r. godz.8.00-10.00 w Urzędzie Gminy Dubienka
- gm. Dorohusk - 30.11.2018 r. godz. 11.30-13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku.

Zapraszamy w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach naborów planowanych do realizacji przez LGD "Ziemi Chełmskiej", Beneficjentów realizujących operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju czy też przygotowujących się do złożenia wniosku o płatność.