Informujemy, iż w miesiącu grudniu pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w następujących terminach:

- gm. Dorohusk - 03.12.2018 r. godz. 8.00-10.00 w Urzędzie Gminy Dorohusk
- gm. Kamień - 03.12.2018 r. godz. 10.30-12.30 w Urzędzie Gminy Kamień
- gm. Białopole - 14.12.2018 r. godz. 8.00-10.00 w Urzędzie Gminy Białopole
- gm. Żmudź - 12.12.2018 r. godz. 8.00-10.00 w Urzędzie Gminy Żmudź
- gm. Leśniowice - 18.12.2018 r. godz. 11.00-13.00 w Urzędzie Gminy Leśniowice
- gm. Dubienka -  07.12.2018 r. godz.8.00-10.00 w Urzędzie Gminy Dubienka
- gm. Wojsławice - 17.12.2018 r. godz. 15.00-17.00 w Urzędzie Gminy Wojsławice
- gm. Horodło - 18.12.2018 r. godz.15.00-17.00 w Urzędzie Gminy Horodło

Zapraszamy w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach naborów planowanych do realizacji przez LGD "Ziemi Chełmskiej", Beneficjentów realizujących operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju czy też przygotowujących się do złożenia wniosku o płatność.