Informujemy, iż w miesiącu październiku 2019 roku pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w następujących terminach:


- gm. Białopole - 18.10.2019 r. w godz. 8.30-10.30 w Urzędzie Gminy Białopole
- gm. Leśniowice - 27.10.2019 r. godz. 11.00-13.00 w Urzędzie Gminy Leśniowice
- gm. Wojsławice - 26.10.2019 r. w godz. 8.30-10.30 w Urzędzie Gminy Wojsławice

Zapraszamy w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach naborów planowanych do realizacji przez LGD "Ziemi Chełmskiej", Beneficjentów realizujących operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju czy też przygotowujących się do złożenia wniosku o płatność.