Informujemy, iż w miesiącu lutym 2020 roku pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w następujących terminach:
- gm. Żmudź - 04.02.2020 r. w godz. 8.30-10.30 w Urzędzie Gminy Żmudź
- gm. Dubienka - 05.02.2020 r. godz. 11.00-13.00 w Urzędzie Gminy Dubienka
- gm. Kamień - 10.02.2020 r. w godz. 8.30-10.30 w Urzędzie Gminy Kamień

Zapraszamy w szczególności Wnioskodawców planujących ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G.