Informujemy, iż w miesiącu październiku 2020 roku pracownicy Biura LGD będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w następujących terminach:
- gm. Żmudź - 01.10.2020 r. w godz. 8.30-10.30 w Urzędzie Gminy Żmudź
- gm. Kamień - 01.10.2020 r. godz. 11.00-13.00 w Urzędzie Gminy Kamień.