Harmonogram  spotkań informacyjno-konsultacyjnych w 2018 roku:

- gm. Kamień, 16.11.2018 r. godz. 16.00-17.00 Świetlica Wiejska w Strachosławiu
- gm. Dorohusk, 30.11.2018 r. godz. 10.30-11.30 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dorohusku
- gm. Dubienka, 07.12.2018 r. godz. 10.00-11.00 Urząd Gminy Dubienka
- gm. Żmudź, 12.12.2018 r. godz. 10.00-11.00 Urząd Gminy Żmudź
- gm. Białopole, 14.12.2018 r. godz. 10.00-11.00 Urząd Gminy Białopole
- gm. Leśniowice, 18.12.2018 r. godz. 8.00-9.00 Urząd Gminy Leśniowice
- gm. Wojsławice, 17.12.2018 r. godz. 14.30-15.30 Urząd Gminy Wojsławice
- gm. Horodło, 18.12.2018 r. godz. 10.00-11.00 Urząd Gminy Horodło
- Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie - 28.12.2018 r. godz. 8.30-9.30 pok. 47 Pl. Niepodległości 1 w Chełmie