Harmonogram  spotkań informacyjno-konsultacyjnych w 2019 roku:

- gm. Białopole - 18.11.2019 godz.10.00-11.00 Urząd Gminy Białpole
- gm. Kamień - 21.11.2019 godz.13.00-14.00 Urząd Gminy Kamień
- gm. Wojsławice - 25.11.2019 godz.11.00-12.00 Urząd Gminy Wojsławice
- gm. Leśniowice - 25.11.2019 godz.9.00-10.00 Urząd Gminy Leśniowice
- gm. Dorohusk - 28.11.2019 godz. 10.30-11.30 Urząd Gminy Dorohusk
- gm. Dubienka- 20.11.2019 godz. 12.00-13.00 Urząd Gminy Dubienka
- gm. Horodło - 28.11.2019 godz. 14.00-15.00 Urząd Gminy Horodło
- gm. Żmudź - 18.12.2019 godz. 12.00-13.00 Urząd Gminy Żmudź
- PUP w Chełmie, 26.11.2019 godz.13.00-14.00 pok. 82 Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.