Harmonogram  spotkań informacyjno-konsultacyjnych w 2020 roku:

PUP w Chełmie - 02.10.2020, godz. 08.00-9.00 pok. 1/46  Pl. Niepodległości 1 w Chełmie
gm. Białopole- 02.10.2020, godz.10.00-11.00 Urząd Gminy Białpole
gm. Kamień - 02.10.2020, godz.13.00-14.00 Urząd Gminy Kamień
gm. Dorohusk - 05.10.2020, godz. 10.30-11.30 Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku
gm. Żmudź - 05.10.2020, godz. 12.00-13.00 Gminny Ośrodek Kultury w Żmudzi
gm. Dubienka- 06.10.2020, godz. 12.00-13.00 Gminny Ośrodek Kultury w Dubience
gm. Horodło - 06.10.2020, godz. 14.00-15.00 Urząd Gminy Horodło
gm.Leśniowice - 07.10.2020, godz. 9.00-10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Leśniowicach
gm. Wojsławice - 07.10.2020, godz.11.00-12.00 Urząd Gminy Wojsławice