Harmonogram warsztatów z poradnictwa zawodowego w 2018 roku:

- gm. Dubienka, 07.12.2018 r. godz. 11.00-13.00 Urząd Gminy Dubienka
- gm. Dorohusk, 30.11.2018 r.  godz. 8.30-10.30 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dorohusku
- gm. Leśniowice, 18.12.2018 r. godz. 9.00-11.00 Urząd Gminy Leśniowice