Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza na warsztaty z poradnictwa zawodowego, które odbędą się w dniu 19 czerwca 2017 roku w godz. 13.00-15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Żmudzi. Warsztaty adresowane są do mieszkańców gminy Żmudź, w tym do: osób młodych do 25 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz kobiet, tj. grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy, określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020. Warsztaty mają na celu zwiększenie potencjału zawodowego uczestników oraz ułatwienie wejścia, powrotu lub utrzymania się na rynku pracy. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 82 562-75-71.