Harmonogram warsztatów z poradnictwa zawodowego w 2021 roku:

gm. Białopole- 09.11.2021, godz.10.00-11.00 Urząd Gminy Białpole
gm. Kamień - 09.11.2021, godz.13.00-14.00 Urząd Gminy Kamień
gm. Dorohusk - 10.11.2021, godz. 10.30-11.30 Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku
gm. Żmudź -10.11.2021, godz. 12.00-13.00 Gminne Centrum Kultury w Żmudzi
gm. Dubienka- 23.11.2021, godz. 12.00-13.00 Gminny Ośrodek Kultury w Dubience
gm. Horodło - 23.11.2021, godz. 14.00-15.00 Urząd Gminy Horodło
gm.Leśniowice - 24.11.2021, godz. 9.00-10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Leśniowicach
gm. Wojsławice - 24.11.2021, godz.11.00-12.00 Urząd Gminy Wojsławice