• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach naboru nr 12/2017 w zakresie "Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego"- kliknij TUTAJ
  • Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 12/2017 w zakresie "Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego"- kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 27 grudnia 2017 roku - kliknij TUTAJ