• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR  w ramach naboru nr 1/2018 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ
  • Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2018 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 20 kwietnia 2018 roku - kliknij TUTAJ