• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie "Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego", złożonych w trakcie naboru nr 2/2018 - kliknij TUTAJ
  • Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie "Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego", złożonych w trakcie naboru nr 2/2018 - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 11 września 2018 roku - kliknij TUTAJ