• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR  w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie "Rozwijanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ
  • Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2019 w zakresie "Rozwijanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 18 czerwca 2019 roku - kliknij TUTAJ