• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR  w ramach naboru nr 3/2019 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ
  • Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2019 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 28 października 2019 roku - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 28 października 2019 roku uwzględniający korektę z dnia 12.12.2019 r. (korekta błędnych danych dotyczących wykluczeń członków Rady z oceny i wyboru operacji) - kliknij TUTAJ