• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR  w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G - kliknij TUTAJ
  • Listy grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 27 lutego 2020 roku - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 16 marca 2020 roku  - kliknij TUTAJ