• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR w ramach naboru nr 3/2021 w zakresie "Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego"- kliknij TUTAJ
  • Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2021 w zakresie "Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego" - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 17 czerwca 2021 roku - kliknij TUTAJ