• Lista operacji uznanych za zgodne z LSR  w ramach naboru nr 3/2022 w zakresie ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” - kliknij TUTAJ
  • Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2022 w zakresie ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” - kliknij TUTAJ
  • Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" z dnia 7 października 2022 roku - kliknij TUTAJ