Zapraszamy do zapoznania się z publikacją O PRZESZŁOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI Rzecz o dziedzictwie polsko-ukraińskiego pogranicza pod marką lokalną „Malowniczy Wschód” opracowaną i wydaną w ramach projektu Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką Malowniczy Wschód w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W publikacji zawarto informacje o wyjątkowym dziedzictwie kulturalnym i historycznym polsko-ukraińskiego. Pobierz PUBLIKACJĘ belka 1