Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" liczy 15 osób. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w głosowaniu jawnym, spośród członków LGD zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o RLKS, przy czym w skład Rady wchodzą członkowie Stowarzyszenia reprezentujący władzę publiczną, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Ani członkowie reprezentujący władzę publiczną, ani żadna z grup interesów nie stanowi więcej niż 49% składu Rady w rozumieniu art. 32 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. W składzie Rady znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicieli ze wszystkich gmin należących do LGD „Ziemi Chełmskiej” będących członkami Stowarzyszenia, przynajmniej: 1 przedsiębiorca, 1 kobieta i 1 osoba poniżej 35 roku życia. Sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady.

Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej":

L.p.

Imię i nazwisko

Podmiot delegujący

Gmina, którą członek Rady Programowej reprezentuje

Sektor

1.

Henryk     Gołębiowski  

Gmina Wojsławice

Gmina Wojsławice

publiczny

2.

Grzegorz Jeżyna

Gmina Horodlo

Gmina Horodło

publiczny

3.

Sławomir Czyż

Przedstawiciel przedsiębiorców z gminy Kamień     

Gmina Kamień

gospodarczy

4.

Michał Mazurek

Przedstawiciel przedsiębiorców z gminy Kamień

Gmina Kamień

gospodarczy

5.

Michał Kozinski

Przedstawiciel przedsiębiorców z gminy Dubienka 

Gmina Dubienka

gospodarczy

6.

Sławomir Kramek 

Przedstawiciel przedsiębiorców z gminy Białopole

Gmina Białopole

gospodarczy

7.

Daniel Popielnicki

Przedstawiciel przedsiębiorców z gminy Leśniowice

Gmina Leśniowice

gospodarczy

8.

Jarosław Wilgos

Przedstawiciel przedsiębiorców z gminy Bialopole

Gmina Białopole

gospodarczy

9.

Elżbieta Dmuch

osoba fizyczna         

Gmina Żmudź

społeczny

10.

Monika Gaładyk

osoba fizyczna 

Gmina Żmudź

społeczny

11.

Ewa Lackowska

Stowarzyszenie Rozwoj i Odnowa Gminy Wojsławice

Gmina Wojsławice

społeczny

12.

Marcin Kowalczuk

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Astra" w Leśniowicach

Gmina Leśniowice

społeczny

13.

Katarzyna Rafalska

osoba fizyczna

Gmina Dorohusk

społeczny

14.

Anna Waszczuk

osoba fizyczna

 Gmina Kamień

społeczny

15.

Małgorzata Winnik

osoba fizyczna 

Gmina Dubienka

społeczny