W związku z realizacją naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza Wnioskodawców oraz Wnioskodawców potencjalnych, na szkolenia zaplanowane do realizacji w 2017 roku:

11.05.2017, godz. 10.00-13.00 - zakres szkolenia: Wsparcie edukacyjne dla nowych i istniejących podmiotów gospodarczych z zakresu przedsiębiorczości promujących rozwiązania innowacyjne i proekologiczne, miejsce realizacji szkolenia: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Pl. Niepodległości 1 sala 83.

30.05.2017 godz. 10.00-13.00Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów, miejsce realizacji szkolenia: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Pl. Niepodległości 1 sala 83.

Terminy kolejnych szkoleń zamieszczane będą na bieżąco.