Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej Stowarzyszenia na szkolenie pt. Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", które odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 roku w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim w godz. 12.00-18.00.