Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza osoby zamieszkałe na obszarze działania LGD, należące do grup defaworyzowanych określonych w LSR do uczestnictwa w warsztatach z poradnictwa zawodowego, które odbędą się w miesiącu grudniu 2017 r. na terenie gmin Białopole (14.12.2017) oraz Horodło (15.12.2017). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach, osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o kontakt z Biurem LGD. Harmonogram warsztatów TUTAJ.