Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej Stowarzyszenia na szkolenie pt. "Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 roku w sali nr 83 w budynku Gmachu w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1 w godz. 12.00-18.00.